Indianer

Välkommen till min sida om och med Indianer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När Christofer Columbus upptäckte Västindien och Nordamerika 1492 hade kontinenten en befolkning på kanske 10-12 miljoner. Idag finns bara omkring två miljoner indianer kvar...

 

 

 

 

 

För indianerna har land och andlighet alltid hängt ihop. Inte vilket land som helst. Utan förfädernas marker där man haft sina specifika kultplatser. Andetron knöts/knyts till berg, klippor, grottor, sjöar, träd och platser där sällsamma ting utspelats. Den för de vita anonyma och ”vilda naturen” befolkades för indianerna av väsen och varelser som stod i växelverkan med människan. Onda eller goda spelade de alla roll för den kosmiska balansen, där det egna folket bara utgjorde en stam eller ring på vattnet. Innanför och utanför fanns det andra ”folk” som fordrade samma respekt som den egna stammen för att bevara harmonin. Det kunde vara skilda djurslag lika gärna som berg, floder, träd, olika kategorier av andekrafter och det allt genomsyrande och högsta, som lakotas Wakan Tanka. Varje steg man tog och varje rit som utfördes präglades av denna insikt. ”Fiender” eller ”vänner”, alla ingick i den andliga väv som krävde sina speciella uppförandekoder.

( Texten har jag lånat från so-rummet.se )